top of page

Rozliczanie płacy minimalnej

Rozliczamy płace minimalne w krajach nią objętych. Na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany dot. m.in Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Belgii, Holandii. Zestawienia generujemy na podstawie kart drogowych/specjalnie przygotowanych przez Nas tabel

lub danych z GPS. Pomagamy przy zgłaszaniu kierowców delegowanych

do odpowiednich systemów.

137380472_3567692390013933_1155529772476
bottom of page