top of page

Audyty przed kontrolami organów państwowych ITD/PIP/etc.

Pomagamy przygotować niezbędne dokumenty przed bądź

w trakcie kontroli PIP lub ITD/Służby celnej etc., celem minimalizacji potencjalnych wykroczeń.

Przyjeżdżamy na kontrole do siedziby Państwa firmy.

Możemy również zostać pełnomocnikiem w przekazywaniu informacji inspektorom. Zapewniamy wsparcie merytoryczne na każdym etapie kontroli.

137919918_3416207718489069_7740097705380
bottom of page