top of page

Analiza danych z wykresówek

tachografów

Analiza czasu pracy pod kątem rozporządzenia 561/2006/WE oraz Ustawy o transporcie drogowym.

Tworzenie raportów m.in.:

wykroczeń, kontrolnych, przebiegów pojazdu, ciągłości danych, porównanie danych z kart kierowców i tachografów. 

Sugerujemy opisy wydruków/tarczek oraz upomnień. 

137782490_3667556420003948_2681061966179
bottom of page