top of page

Szkolenia kierowców/dyspozytorów

Szkolenia z czasu pracy kierowców oraz obsługi tachografu dostosowane do warunków panujących w Państwa firmie na podstawie przeprowadzonych rozliczeń bądź otrzymanych przed szkoleniem np. plików z kart kierowców.

Po odbyciu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie o przeszkoleniu oraz niezbędne materiały edukacyjne.

140111300_3410760519046136_1301320968542
bottom of page