top of page

Z dyrektywy (UE) 2020/1057 wynika, że kierowcy wykonujący przewozy w państwach członkowskich
innych niż państwo członkowskie, w którym ma siedzibę pracodawca kierowcy, są delegowani przy
wykonywaniu następującej operacji:

1) operacje cross-trade - rozumiane jako operacje transportowe wykonywane między dwoma
państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim a państwem trzecim, z których
żadne nie jest państwem siedziby przewoźnika wykonującego te operacje;

2) operacje kabotażowe - rozumiane jako krajowe zarobkowe przewozy transportowe wykonywane
czasowo na terytorium państwa członkowskiego przez przewoźnika mającego siedzibę w innym
państwie członkowskim.

9.png
Gdańsk.png

Kierowca nie będzie uważany za oddelegowanego podczas wykonywania:

1) międzynarodowe operacje bilateralne (dwustronne)- rozumiane jako działalność
przewozowa oparta na umowie przewozu Z państwa członkowskiego, w którym przewoźnik ma
siedzibę (państwo członkowskie prowadzenia przedsiębiorstwa) DO innego państwa
członkowskiego lub do państwa trzeciego, lub Z innego państwa członkowskiego lub państwa
trzeciego DO państwa członkowskiego siedziby;

2) ograniczone dodatkowe czynności załadunku i/lub rozładunku  (tj. operacje typu crosstrade
opisane powyżej) przeprowadzane w kontekście operacji dwustronnych w państwach
członkowskich lub państwach trzecich, przez które przejeżdża kierowca;

3) tranzyt przez terytorium państwa członkowskiego bez wykonywania jakiejkolwiek czynności
załadunku lub rozładunku;

1.png
2.png
6.png
delegacje.PNG
00:00 / 00:07
00:00 / 00:09
00:00 / 00:09
00:00 / 00:07
bottom of page