top of page
Search
  • biuro4379

Zmieniono wytyczne dotyczące powrotu ciężarówek co 8 tygodni do bazy

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG Move) opublikowała wytyczne dotyczące zapisu Pakietu Mobilności, o obowiązkowym powrocie ciężarówek co 8 tygodni do bazy.

Obowiązek powrotu ciężarówek co 8 tygodni obejmuje jedynie:

- pojazdy silnikowe lub zespoły pojazdów używane do międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy, które opuszczają państwo członkowskie prowadzenia działalności i są do dyspozycji przewoźników drogowych rzeczy w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/ 2009 Poprzednio zgodnie z wytycznymi obowiązek oprócz pojazdów silnikowych lub zespołów odnosił się również do:

- przyczep i naczep, gdy są one dostępne dla przewoźników drogowych zgodnie z art. 5 lit. e) i g) rozporządzenia (WE) nr. 1071/2009 i jako takie są zarejestrowane lub wprowadzone do obrotu i dopuszczone do użytku zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym spółka ma siedzibę. Źródło w j. angielskim: https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en#modal Źródło w j. polskim: https://trans.info/pl/wazna-zmiana-wytycznych-do-pakietu-mobilnosci-305192?fbclid=IwAR04wYbfYWhlgdCl6Qg2JYQ4d8aGSwkbty4krLqYzCtWv-PYAOWkYUE7zvA

8 views0 comments
bottom of page