top of page
Search
  • biuro4379

Zgłoszenie liczby zatrudnionych za 2023 rok do 31 marca 2024r
Do 31 marca 2024r mija termin złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych dla przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego!.


Zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201) po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi, o którym mowa art. 7 ust. 2.

Należy złożyć:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 2023, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.


Nie dotyczy transportu na potrzeby własne.


Jeżeli zezwolenie wydało GITD – w tym roku wysyłamy do GITD Warszawa wyłącznie przez portal ePUAP: https://epuap.gov.pl/.../oswiadczenie-przedsiebiorcy-o...


Jeżeli zezwolenie wydał starosta – wysyłamy do właściwego starosty - w formie papierowej (w załączniku)

oświadczenie_o_liczbie_zatrudnionych
.pdf
Download PDF • 354KB

Jeżeli nie macie pewności kto wydał zezwolenie to łatwo można sprawdzić to na stronie:

https://kreptd.gitd.gov.pl/ wpisując numer NIP.


Pełna treść komunikatu:


Podstawa prawna: art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz 2201).

10 views0 comments

Comentários


bottom of page