top of page
Search
  • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

ZASADY WJAZDU DO UK - z umową UE. Sprawdź, co się zmieniło!

24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Wielka Brytania zawarły umowę o handlu i współpracy. Unormowała ona relacje pomiędzy powyższymi i odnosi się m.in do transportu drogowego.


Przewozy kabotażowe

Przewoźnicy z siedzibą w UE mogą przeprowadzić max. 2 operacje kabotażowe na terytorium UK, pod warunkiem, że są one następstwem operacji transportowej z terytorium UE oraz są wykonywane w ciągu 7 dni od rozładunku na terytorium Wielkiej Brytanii.


Brak zmian w zasadach wjazdu

Tak, jak dotychczas dokumentem uprawniającym na wjazd do UK jest ważny wypis z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy. Nadal obowiązują również przepisy dotyczące czasu pracy kierowców (rozporządzenie nr 561/2006).

Obywatele UE mogą wjeżdżać do Wielkiej Brytanii na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


Kontrole celne

Od 1 stycznia 2021 r. polskich przewoźników czekają obowiązkowe kontrole celne przy wjeździe/wyjeździe z Wielkiej Brytanii. Kierowcy muszą uzyskać numer EORI (z UK oraz z Polski). Niezbędnym dokumentem jest również deklaracja eksportowa/importowa wraz z numerem MRN (Movement Reference Number).


Kent Access Permit - KAP

Od nowego roku kierowca pojazdu ciężarowego (o dmc powyżej 7,5 ton) udający się do UE przez port w Dover lub Eurotunel musi posiadać pozwolenie na wjazd do hrabstwa Kent (KAP).

Pozwolenie to jest ważne tylko przez 24h! Należy je posiadać nawet w przypadku, gdy pojazd ciężarowy nie przewozi żadnych towarów. Pozwolenie można uzyskać, wypełniając formularz na stronie: https://www.gov.uk/check-hgv-border.

Za brak pozwolenia KAP obowiązują kary grzywne w wysokości 300 funtów.


Pojazdy, którymi wykonywany jest transport muszą być wyposażone również w zieloną kartę, (dokument potwierdzający ubezpieczenie).

źródło: https://www.transport-expert.pl/aktualnosci/zasady-wjazdu-do-wielkiej-brytanii-z-umowa-ue--5316.html

20 views0 comments
bottom of page