top of page
Search
  • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

WAŻNOŚĆ ADR - aktualizacja!

W poprzednim artykule pisaliśmy o ważności zaświadczeń ADR do 28 lutego 2021r.Zgodnie z przewidywaniami naszego Eksperta, 9 lutego Polska podpisała umowę M333

oraz M334.

Dzięki powyższym, wszystkie zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy oraz wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1.03.2020, a 1.09.2021, zachowują ważność do 30.09.2021r.


26 views0 comments

Comments


bottom of page