top of page
Search
  • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

Ważne! Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 1.06.2021r.

Od 1 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa ta skupia się głównie na zwiększaniu bezpieczeństwa pieszych na drogach oraz ujednoliceniu dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym, a także obligowaniu kierowców pojazdów do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.Najważniejsze zmiany:


1. piesi na drodze:

  • pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,

  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Uwaga!

Od teraz, pieszych obowiązywać będzie zakaz korzystania z telefonu/innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również przejścia dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

2. prędkość na obszarze zabudowanym

  • zrówananie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

3. minimalny odstęp między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych

  • kierujący pojazdem obowiązany jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go - na tym samym pasie ruchu - pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej w kilometrach na godzinę


Uwaga!

Powyższa zasada nie obowiązuje podczas wyprzedzania.234 views0 comments

Comentários


bottom of page