top of page
Search
  • biuro4379

Ustawa wdrażająca Pakiet mobilności opublikowana

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw jest już dostępna w Dzienniku Ustaw:

Wchodzi ona w życie po miesiącu od dnia publikacji, ALE ... z niektórymi wyjątkami.

- 2 lutego 2022 r. – zmiany dotyczące likwidacji podróży służbowej jako formy wykonywania przez kierowców zadań służbowych związanych z międzynarodowym przewozem drogowym, a także nowych zasad obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz podatk dochodowego od wynagrodzeń tych kierowców, - 5 lutego2022 r. – zmiany dające możliwość składania wniosków przez przedsiębiorców wykorzystujących do międzynarodowych przewozów drogowych pojazdy o dmc pow. 2,5 do 3,5 tony o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej, wypisów z zezwolenia i licencji i świadectw kierowcy dla zatrudnionych przez nich kierowców spoza Unii Europejskiej, - 21 lutego 2022 r. – zmiany zezwalające na odstępstwo od określonego w rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 wymogu przechowywania dokumentów księgowych w siedzibie firmy; - 29 maja 2022 r. – wprowadzające zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców. Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

12 views0 comments
bottom of page