top of page
Search
  • biuro4379

Pozostało 32 dni do kolejnych zmian Pakietu Mobilności...

Updated: Jan 4, 2022

Przypominamy, że od 2 lutego 2022r. wchodzą w życie kolejne zmiany spowodowane Pakietem Mobilności (informacje z 31 grudnia 2021).

Implementacja Pakietu Mobilności do polskiego porządku prawnego nie została jeszcze ukończona, ponieważ dokument o zmianach w polskich przepisach jest jeszcze na poziomie uchwały w Senacie.

Najważniejsze zmiany dotyczą: - zgłaszania oddelegowania poprzez system IMI (pamiętajcie o zgłoszeniach kierowców do Niemiec, Francji ect ponieważ dopiero 02.II.2022 prawdopodobnie ruszy nowy system zgłoszeniowy IMI bez potrzeby posiadania przedstawicieli) - wypłata wynagrodzenia na zasadach państwa przyjmującego, uwzględniając w tym branżowe układy zbiorowe - cooling off, czyli zakaz wykonywania operacji kabotażowych przez 4 dni w danym państwie. Wprowadzenie zmian w ustawie o czasie pracy kierowcy, polegających na odejściu od pojęcia podróży służbowych w ruchu międzynarodowym stało się koniecznym. - Wynagrodzenie pracownika delegowanego nie będzie mogło opierać na minimalnej płacy obowiązującej w danym państwie, jak to ma miejsce teraz w branży transportowej - Wynagrodzenie ma być co najmniej takie, jakie dostają miejscowi pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach. - Do wynagrodzenia pracownika delegowanego nie będzie można zaliczyć diet i ryczałtów, które dziś stanowią zwykle większą część uposażenia polskiego kierowcy jeżdżącego za granicą

Jeśli chodzi o ruch międzynarodowy, to również jest brak informacji ze strony krajów członkowskich, a mianowicie do dziś nie utworzono krajowych stron internetowych, na których przewoźnicy i ich kierowcy mogliby znaleźć najbardziej istotne informacje dotyczące wymaganych podczas delegowania wynagrodzeń.

Przewoźnicy powinni posiadać wiedzę na temat istotnych kwestii, informacji niestety brakuje: - stawki godzinowe wynagrodzeń kierowców w poszczególnych państwach lub regionach, - zasady naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, - pracę w porze nocnej, - czas dyżuru, - dodatki związane z rodzajem przewozów, stażem i kwalifikacjami kierowców etc.

Do Dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Pracy, już został wysłany odpowiedni list przez z przypomnieniem o nadaniu potrzebnych informacji.

Nasza firma dołącza się do apelu polskiej branży transportowej: https://zmpd.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=8590 https://tlp.org.pl/brak-informacji-o-delegowaniu-tlp.../ Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

3 views0 comments

Comments


bottom of page