top of page
Search
  • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

PANDEMIA, A ZAŚWIADCZENIA ADR — MAMY INFO Z PIERWSZEJ RĘKI!

W związku z trwającą pandemią Polska podpisała najpierw Umowę Multilateralną M324 dotyczącą przedłużenia ważności zaświadczeń ADR dla kierowców zgodnie z którą „wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020”.


Następnie, podpisana została Umowa M330, wg której:

wszystkie świadectwa szkolenia kierowców, których ważność kończy się między 1 marca 2020r. a 1 lutego 2021 r., zachowują ważność do 28 lutego 2021 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 marca 2021 r. Nowy okres ważności rozpoczyna się z pierwotną datą wygaśnięcia dokumentu, który ma zostać przedłużony”.
Umowa ta ważna jest do 1 marca 2021r., a poniżej znajduje się lista państw, które ją podpisały (ze strony http://unece.org/trans/danger/multi/multi)


Dzięki Ekspertom, z którymi współpracujemy wiemy, że Umowa Multilateralna M333 (o której ostatnio jest głośno...) dotycząca dalszego przedłużenia zaświadczeń ADR dla kierowców jeszcze nie została przez Polskę podpisana, ale prawdopodobnie stanie się to w niedalekiej przyszłości.


217 views0 comments

Comments


bottom of page