top of page
Search
  • biuro4379

Pakiet Mobilności nakazuje zaznaczać wpisami manualnymi wszelkie aktywności

Parlament Europejski wprowadzając Pakiet Mobilności nałożył na kierowców obowiązek odnotowywania wpisami manualnymi wszelkich aktywności, niezarejestrowanych automatycznie tachografem.

Art. 34 ust. 5 lit. b ppkt. iv rozporządzenia nr 165/2014, bez znaczenia, czy jest to tachograf cyfrowy, czy analogowy (aktywności również należy wyrysować ręcznie na wykresówce) nakazuje rejestrację : - pod symbolem „łóżko” przerw, odpoczynków, urlopów wypoczynkowych lub zwolnień lekarskich. - inne prace i okresy dyspozycyjności, w przypadku gdy nie są zarejestrowane automatycznie przez tachograf.

Dotyczy to nie tylko tachografów cyfrowych, ale również analogowych

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3 rozp. UE 165/2014 w zw. z art. 34 ust. 5 lit. b ppkt. iv rozp. 165/2014 (UE) w brzmieniu nadanym art. 2 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. a) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf analogowy – wprowadza się na wykresówkę ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc wykresówki; lub b) jeśli pojazd wyposażony jest w tachograf cyfrowy – wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do manualnego wprowadzania danych, w jakie wyposażony jest tachograf. Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu.

Źródło: https://kierowcawfirmie.wip.pl Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

5 views0 comments

Comments


bottom of page