top of page
Search
  • biuro4379

Organizacje transportowe ostro krytykują projekt ministerstwa o czasie pracy kierowców

Przewoźnicy ostro krytykują nowelizacje przepisów ustawy o czasie pracy dotyczącą fikcyjnych harmonogramów pracy kierowców

- Przedstawiciele Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, - Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, - Związek Transportu i Logistyki Polski, - Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w piśmie do Rafała Webera, wiceministra infrastruktury, wystosowali swoje uwagi, wyrazili swoje zaniepokojenie projektem zmian do ustawy o czasie pracy, zaproponowanym przez resort infrastruktury, który ma dostosować polskie prawo do przepisów zawartych w Pakiecie Mobilności.


Przewoźnicy obawiają się o wzrostu kosztów dla branży o około 30 mld zł rocznie, w skutek drożenia kolejnej część regulacji Pakietu Mobilności w lutym 2022r.

Czego się domaga Środowisko Przewoźników we wspólnym stanowisku ? - usunąć z projektu nowelizacji przepisów ustawy o czasie pracy kierowców tych wszystkich zmian, które nie dotyczą dostosowania się do unijnego Pakietu Mobilności. - utrzymać wysokość stawek kar pieniężnych za dotychczasowe naruszenia na obecnie obecnym poziomie - wprowadzić wsparcie finansowe dla polskich przedsiębiorców na poziomie porównywalnym ze wsparciem w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej


Źródło: https://zmpd.pl/


Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

2 views0 comments
bottom of page