top of page
Search
  • biuro4379

Odstępstwa od czasu pracy kierowców w Polsce

Przypominamy, że do 30 września w Polsce wprowadzono odstępstwa od czasu pracy kierowców.

Tymczasowe odstępstwa obowiązują od 12 sierpnia do 30 września tego roku.

Zostały opublikowane w obwieszczeniu ministra infrastruktury w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku. Odstępstwa dotyczą kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Polski. Nie dotyczą natomiast kierowców autobusów. Jakie odstępstwa wprowadzono?

- wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006);

- wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2 ww. rozporządzenia);

- wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3 ww. rozporządzenia);

- wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z 4 godzin i 30 minut do 5 godzin i 30 minut (odstępstwo od art. 7 ww. rozporządzenia);

- możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia.

Odstępstwa od czasu pracy kierowców są elementem przeciwdziałania barierom administracyjnym wynikającym z prawodawstwa unijnego w obrębie transportu drogowego, które są szczególnie odczuwalne przez wojnę na Ukrainie i jej wpływu na gospodarki wielu państw europejskich.


1 view0 comments
bottom of page