top of page
Search
  • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

ODSTĘPSTWA OD 561/2006 W CZECHACH!

Komisja Europejska przekazała informacje w sprawie tymczasowych wyłączeń ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przez Republikę Czeską.


Tymczasowe wyjątki, które na razie obowiązują do 15 marca 2021 r. godz. 23:59 polegają na:

  • art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego dziennego limitu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin na 11 godzin;

  • art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin;

  • art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: skrócenie regularnego dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;

  • art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006: odłożenie tygodniowego okresu odpoczynku poza okres sześciu – 24 godzin.

Powyższe odstępstwa dotyczą wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów, jadących z Czech do Niemiec i przejeżdżających przez odpowiednie przejścia graniczne między tymi państwami.


Kierowca, który skorzysta z odstępstwa, ma obowiązek dokonać ręcznego wpisu na odwrocie wydruku / wykresówki, pamiętając o podaniu miejsca i powodu wyjątkowej sytuacji. Powyższy wpis oraz odpowiednie dokumenty dot. danej wysyłk należy przedstawić w czasie kontroli.


Aktualne, tymczasowe odstępstwa od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku (nie tylko w Czechach) można znaleźć pod tym linkiem.
ss: tlp.org.pl

33 views0 comments

コメント


bottom of page