top of page
Search
  • biuro4379

Od 28 lipca 2022 r. dieta za dobę podróży krajowej wzrośnie do 38 zł.


Diety przysługują kierowcom, którzy wykonują przewozy towarów i osób na terenie Polski.

Ryczałt za nocleg od 28 lipca będzie wynosił 57 zł zamiast 45 zł. Zgodnie z przepisami ryczałt noclegowy jest bowiem równy 150% diety.

Wzrośnie również maksymalna stawka za jedną dobę hotelową. Wynosi ona tyle, ile dwudziestokrotność stawki diety, a więc będzie wynosiła 760 zł. Obecnie jest równa 600 zł. Stawka ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wzrośnie z 6 do 7,60 zł.

Nową wysokość diety zapisano w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Stawki diet wzrosną o 8 zł, a więc o 26,6%. . Obecnie wysokość diety jest równa 30 zł. . Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001481&fbclid=IwAR25ZMZtMqgrxbs_jEauai_6n0lnu6G6HxDoaA8UyLLa8CKdMK_3sjJ3cMM

4 views0 comments

Comments


bottom of page