top of page
Search
 • biuro4379

Nowy taryfikator mandatów

Od 17 września 2022 roku zaczyna obowiązywać nowy taryfikator mandatów.

Wyższe stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
Od 17 września 2022 roku znika możliwość tzw. zbijania punktów, które jak dotąd było możliwe za sprawą odbycia specjalnego kursu zezwalającego na pozbycie się 6 punktów ze swojego konta w CEK (Centralnej Ewidencji Kierowcy). Do tej pory taki kurs kosztował, w zależności od Ośrodka Ruchu Drogowego, około 350 złotych, przy czym usuwane były najstarsze punkty w historii kierowcy. Dopuszczalna liczba punktów karnych do utraty prawa jazdy

Nie uległa zmianie maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów karnych przez kierowcę: - dla nowych kierowców do roku od uzyskania prawa jazdy - 20 punktów, - dla starszych kierowców 24. Punkty karne dłużej na koncie kierowcy (2 lata)

Istotną zmianą jest utrzymanie punktów karnych przez okres 2 lat (od opłacenia mandatu), a nie jak dotąd przez rok. Organy kontrolujące będą mogły nałożyć maksymalnie 15 punktów karnych na kierowcę za dane. Wykroczenia karane 15 punktami karnymi:

 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,

 • Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym,

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym,

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym,

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującej zatrzymanie pojazdu,

 • Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu,

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu,

 • i inne (łącznie 12 mandatów po 15 punktów karnych)

Używanie telefonu podczas jazdy

Za korzystanie z telefonu podczas prowadzenia pojazdu do tej pory kierowca mógł otrzymać mandat na kwotę 500 zł oraz 5 punktów karnych. Od 17 września 2022 roku przyjdzie nam otrzymać za to wykroczenie aż 12 punktów karnych!

Telefon lub urządzenie elektroniczne używane przez pieszego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych” wiąże się z grzywną wynoszącą 300 zł. Link do Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo w ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: https://isap.sejm.gov.pl/

Nowy taryfikator tj. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń znajdą Państwo tutaj: http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/ Źródło: tachospeed.pl

55 views0 comments

Comments


bottom of page