top of page
Search
  • biuro4379

Nowy Portal Zgłoszeń Delegowania dostępny od dziś

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące nowego Systemu IMI, za pomocą którego od 2 lutego 2022 będzie można zgłaszać kierowców.

Czym jest Portal zgłoszeń delegowania ? Od lutego 2022 roku do systemu IMI zostanie podłączony publiczny interfejs połączony z systemem IMI, tj. Portal zgłoszeń delegowania (Road Transport Posting Declaration portal), który będzie służył do generowania i składania przez firmy transportowe zgłoszeń delegowania (posting declaration).


Co oznacza nazwa: System IMI?

System IMI (ang. Internal Market Information System)


Czym Jest System IMI ?

System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym. To narzędzie pozwalające na bezpieczną, wygodną i wielojęzyczną wymianę informacji między organami administracji publicznej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym państw członkowskich EOG, a także instytucjami samej Unii Europejskiej. System IMI został stworzony przez Komisję Europejską i przy wsparciu członków Wspólnoty i funkcjonuje już od 2008 r.


Jaki jest cel Systemu IMI? Jego celem jest ułatwianie i zacieśnianie współpracy administracyjnej oraz niesienie wzajemnej pomocy. To z kolei ma przełożyć się na poprawę funkcjonowania wspólnego rynku.


Czy system opiera się na prawne uzasadnienie?

Uzasadnieniem prawnym służy Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.


Jak teraz wiąże się branża transportu z Systemem IMI?

System IMI teraz ma zostać rozszerzony o dodatkową funkcję, pozwalającą na dokonywanie zgłoszeń. Od 2 lutego br. przewoźnicy będą zgłaszać kierowców delegowanych do pracy za granicą.


Czy można go wypróbować?

Niestety mimo późnego już terminu przewoźnikom nadal nie udostępniono modułu delegowania kierowców.


Jak wygląda delegowanie kierowców obecnie?

Obecnie delegowanie kierowców w transporcie międzynarodowym nie ma jednolitego charakteru. Każde państwo wykorzystuje do tego zadania inną platformę, za pomocą której dokonuje odpowiednich zgłoszeń. Jest to na przykład MiLoG w Niemczech, SIPSI we Francji, czy ZKO3-T stosowany w Austrii.


Do kiedy te zasady obowiązują?

Takie zasady obowiązują jeszcze tylko do 1 lutego 2022 r.


Jak będzie wyglądać delegowanie kierowców od 2 lutego?

W związku z wprowadzeniem Pakietu Mobilności od 2 lutego br. sposób zgłaszania kierowców delegowanych w transporcie międzynarodowym ulegnie całkowitej zmianie. Od tej daty do dokonywania zgłoszeń wszystkie państwa członkowskie UE będą wykorzystywać tylko jedną, wspólną platformę systemu IMI rozbudowany o moduł delegowania kierowców.


Jakie są dodatkowe plusy nowego systemu?

System IMI znajdzie zastosowanie także w odniesieniu do zgłoszeń w tych państwach, w których do tej pory nie musieliśmy tego robić. Przykładem takiego kraju są Czechy.

- Jednolity wzór zgłoszenia na każdy kraj

- Maksymalny okres zgłoszenia -> 6 miesięcy

- Brak obowiązku tłumaczenia przekazywanych dokumentów

- Informacje zawarte w zgłoszeniach delegowania są przechowywane w repozytorium IMI do celów kontroli przez okres 24 miesięcy

- Zapewnienie przez przewoźnika, aby kierowca dysponował odpowiednimi dokumentami (mogą być w postaci elektronicznej).

- Brak konieczności ustanawiania przedstawiciela - W systemie IMI znajdą się także dane delegowanych kierowców. Będzie można wpisać je samodzielnie lub zaimportować, co zdecydowanie przyspieszy cały proces.


Jak rozpocząć zgłaszanie kierowcy w Systemie IMI?

Korzystanie z systemu IMI wymaga założenia i aktywowania konta wraz z podaniem wszystkich niezbędnych danych (m.in. nazwa firmy i jej siedziba, numer licencji, numer VAT). Konto zostanie przypisane do osoby, która je założyła. System pozwala jednak na dodanie, zaproszenie do jednego konta innego użytkownika. Wtedy też zyska on uprawnienia do m.in. dokonywania zgłoszeń w imieniu przewoźnika.


Czy będzie trzeba tłumaczyć dokumenty do zgłaszania kierowców?

Dane wprowadzane i pisane przez przewoźnika mają być ponadto automatycznie tłumaczone na język służb kontrolnych, obowiązujący w kraju, do którego jest delegowany pracownik.


Jaki jest termin zgłaszania kierowców za pośrednictwem IMI?

Zgłoszenie kierowcy delegowanego za pośrednictwem IMI będzie wymagane najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania.


Kiedy będzie można wykonać zgłoszenie przez System IMI?

Od 2 lutego 2022r.


Jakie kierowcy będą podlegać zgłoszeniu? Zgłoszeniu będą podlegać tylko ci kierowcy, do których zastosowanie znajdą przepisy Pakietu Mobilności dotyczące delegowania, tj. wykonujący przewozy kabotażowe i cross-trade. Wyłączone są z niego przewozy bilateralne i tranzytowe.


Jaki jest okres zgłaszania kierowców?

Maksymalny okres delegowania ma wynosić od 1 dnia do 6 miesięcy.


Czy będzie potrzeba wprowadzania danych na nowo przy każdym zgłoszeniu?

Każde państwo wymaga osobnego zgłoszenia (jedno zgłoszenie jeden kraj). Aby uniknąć jednak konieczności ciągłego wpisywania tych samych danych do nowych deklaracji, możemy je przekopiować, zmieniając jedynie nazwę samego kraju. Zgłoszenia można kopiować i przy dodawaniu nowego zmieniać tylko docelowy kraj.


Jakie dane potrzebne do dokonania zgłoszenia delegowania w Systemie IMI?

- Datę rozpoczęcia i zakończenia delegacji wraz z państwem

- Numer rejestracyjny pojazdu

- Rodzaj wykonywanych usług (na przykład przewóz osób, rzeczy)

- Dane kierowcy (imię, nazwisko, numer licencji, miejsce zamieszkania, dane z dokumentu tożsamości)

- Informacje dotyczące firmy, która zatrudnia kierowcę (nazwa, siedziba, kraj rejestracji, numer VAT, licencja)

- Dane kontaktowe osoby zarządzającej transportem

- Każde zgłoszenie ma zostać również opatrzone własnym kodem QR, który umożliwi odpowiednim organom dostęp do wszystkich zawartych w zgłoszeniu informacji.


System IMI a komunikacja ze służbami kontrolnymi?

Moduł delegowania, który ma zostać udostępniony w ramach systemu IMI, będzie służyć nie tylko dokonywaniu zgłoszeń, ale także komunikowaniu się z organami kontrolnymi. Pozwoli na to funkcja chatu w języku przewoźnika. Oznacza to, że do kontroli dokumentacji związanej z wynagrodzeniem i płacą minimalną, organy kontrolne państw UE będą wykorzystywać od tej pory drogę elektroniczną, a nie tradycyjną, listowną. Zaletą tego rozwiązania jest również ujednolicenie dokumentacji wymaganej od przewoźnika, w czym obecnie nie ma wypracowanej spójności.


Jaki jest okres dla nadania odpowiedzi na pytanie służby kontrolnej?

Użytkownicy portalu powinni mieć jednak na względzie, że będą oni zobowiązani do udzielania odpowiedzi na pytania służb kontrolnych w terminie 8 tygodni od dnia ich otrzymania. Po upływie tego terminu organ kontrolny może wystąpić do Państwowej

Inspekcji Pracy.


Jak będzie się odbywać kontrola?

Inspektor kontrolujący skanując kod QR zgłoszenia, po tym działaniu będzie miał podgląd do danych oraz do dokumentów dodanych do zgłoszenia. Inspektor podczas kontroli również będzie w stanie sprawdzić historie zmian zgłoszenia.


Czy będzie możliwość edycji zgłoszenia w Systemie IMI?

Tak, zmiany można będzie dokonać i zmienić pojazd, zakres, typ przewozu i td. Nie będzie to miało wpływu na QR kod, który będzie skanowany podczas kontroli za granicą, ponieważ zmiany nie będą go pokrywały lecz dane samego zgłoszenia.


Co robić ze starymi zgłoszeniami?

Wszystkie zgłoszenia będą ważne do 2 lutego 2022r. Przykładowo zgłoszenie zrobione w styczniu 2022r. będzie ważne miesiąc ponieważ od 2 lutego 2022r. mamy obowiązek zgłaszania przez nowy system.


Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

230 views0 comments

Comments


bottom of page