top of page
Search
  • biuro4379

Nowe zasady wynagrodzeń kierowców jeszcze nie przegłosowane w Sejmie

Zmiany w UTD i UPCK

Sejm dopiero 26 lub 27 stycznia zajmie się nowelizacją ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców i niektórych innych ustaw.


Senat wprowadził zmiany do nowelizacji wieczorem 12 stycznia 2022r. Zmiany spowodowały, że ustawy trafią powtórnie do Sejmowej Komisji Infrastruktury, a następnie pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.


Niestety przedsiębiorcom pozostaje coraz mniej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.


Zmiany, które wprowadził Senat:

- zmiana wymaganej liczby miejsc parkingowych w bazie eksploatacyjnej z 1/2 na 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organu wydającego licencję/zezwolenia,

- usunięcie z ustawy propozycji podwyższenia stawek około 80 kar za naruszenia zasad i warunków przewozu drogowego, nakładanych głównie na przedsiębiorców,

- przywrócenie zasady, że w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, nie ewidencjonuje się godzin pracy,

- wprowadzenie rocznego okresu przejściowego dla dotychczasowych przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogu posiadania określonej liczby miejsc parkingowych.


Dodatkowo Senat przyjął realizującą postulat zgłoszony przez związek Transport i Logistyka Polska poprawkę Senatora Jacka Burego, zgodnie z którą, jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do 31 maja 2022 r. przewoźnik wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne:

- zgłosi nieprawidłowe dane w ramach składania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych, lub

- nie opłaci w terminie składek bądź udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień ZUS-owi,

to jako płatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności oraz nie będą mu naliczane opłaty dodatkowe i odsetki za zwłokę, o ile odpowiednie dokumenty korygujące zostaną złożone, a składki prawidłowo potrącane i opłacane do 30 czerwca 2022 r.


Analogiczne zasady mają mieć zastosowanie do deklaracji i zaliczek na podatek dochodowy kierowców.


Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver


444 views0 comments

Comments


bottom of page