top of page
Search
  • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

NOWE KARY DLA PRZEWOŹNIKÓW W POLSCE

Dnia 11 stycznia br., w Dzienniku Ustaw RP pojawił się dokument o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Najnowsza poprawka zawiera kolejny akt prawny, w którym mowa jest o wysokich karach za naruszenia dotyczące ruchu przeciążonych pojazdów po drogach publicznych.

3 różne kary za to samo naruszenie

Dotychczas przewoźnicy korzystający z nienormatywnych pojazdów byli zagrożeni dwoma karami finansowymi:

  • za brak zezwolenia (maks. 15 tys. zł, na podstawie Prawa o ruchu drogowym),

  • za przekroczenie dmc, długości lub wysokości (maks. 15 tys. zł, na podstawie ustawy o transporcie drogowym).

Przy opisywanej zmianie ustawy dochodzi trzecia kara, która nakładana jest za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi w miejscu ich ograniczenia do 8 lub 10 ton (maks. 20 tys. zł).


W konsekwencji w skrajnym przypadku przewoźnik po kontroli otrzyma trzy protokoły kontroli: z ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych i ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które kierowca będzie musiał przeczytać , złożyć ewentualne uwagi i podpisać. - pisze Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych


Dodatkowe zmiany

Oprócz powyższych, obowiązywać będą inne nowe zmiany w organizacji ponadgabarytowego przewozu drogowego, a są to m.in:

  • dopuszczalny nacisk osi na drogach publicznych będzie wynosił do 11,5 tony

  • STRAŻ MIEJSKA LUB GMINNA będzie mogła dokonywać kontroli nacisków osi w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (również te organy będą mogły decydować o nałożeniu kary!)

  • ilość rodzajów zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym zmieni się z 7 do 5

  • kara (w prawie o ruchu drogowym) za najmniejsze przekroczenia (do 10%) zwiększa si z obecnych 500 zł do 6000 zł (o 1200%)

  • kara za średnie przekroczenia (od 10 do 20%) z obecnych 2000 zł zwiększa się do 10000 zł (o 500 %)


Ustawa wraz z nowymi, niesprzyjającymi przewoźnikom zmianami ma wejść w życiu w dniu 11 kwietnia 2021 roku.26 views0 comments

Comentários


bottom of page