top of page
Search
  • biuro4379

Niezadowolenie Przewoźników z powodu propozycji Ministerstwa Infrastruktury nowelizacji ustaw

Jest odpowiedź na propozycję Ministerstwa Infrastruktury nowelizacji ustaw regulujących wynagrodzenia kierowców

8 października Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło rządowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, zmiana dotyczy tylko kierowców pracujących w ruchu międzynarodowym. Co zaproponował Resort? do 31 grudnia 2022 roku pozostawić dowolność rozliczania kierowców, tzn. na dotychczasowych zasadach (po 6 lutego 2022 roku zacznie obowiązywać Pakiet Mobilności, 40-procentowy wzrost kosztów wynagrodzeń) odprowadzać składki na ubezpieczenia od średniej dla pracowników delegowanych ( Od początku 2023 roku składki społeczne będą opłacane tylko od średniej) Jaka reakcja Przewoźników? niezadowolenie, że rząd nie przedstawił nowelizacji ustaw o ubezpieczeniach społecznych i ustawy podatkowej, które mają zasadniczy wpływ na wysokość wynagrodzeń. przewidują poważny wzrost kosztów pracy, co zmniejszy konkurencyjność polskich przewoźników. propozycja dalszego dialogu z rządem w celu udzielaniu rekompensaty dla branży. Źródła: http://www.pspdgdynia.pl https://logistyka.rp.pl

7 views1 comment
bottom of page