top of page
Search
  • biuro4379

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wprowadza odstępstwa dla czasu prowadzenia pojazdów.


Odstępstwa od przepisów rozporządzenia 561/2006 zostały ogłoszone.


- dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin; - tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin; - łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin; - po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut; - kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w po-jeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Kierowcy, mają wpisywać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z ww. odstępstw.

Odstępstwa mają obowiązywać do dnia 2 kwietnia br.

Źródło: https://tlp.org.pl

10 views0 comments

Comments


bottom of page