top of page
Search
  • biuro4379

Kolejne zmiany


Już o 1 lipca 2023 roku we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących świadectw kierowcy, w których wymagane jest zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy (druk ZZ) należy korzystać z nowego wzoru formularza.

Oznacza to, że wszystkie wnioski wysłane do końca czerwca, które nie wpłyną do Inspektoratu do dnia 1 lipca, obowiązkowo muszą być wypełnione już na nowym wniosku.

Wnioski o wydanie świadectw kierowcy, do których zostaną dołączone stare formularze, obarczone są brakiem formalnym i co za tym idzie organ będzie wzywał do ich uzupełnienia. Więcej informacji oraz aktualny druk: https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-482023?fbclid=IwAR1xO2aFFoiKq_vAsCv0kzAenROQIPlJZdSz5ArMp-vwObHXOMZwExwCaqc

1 view0 comments
bottom of page