top of page
Search
 • Writer's pictureEkspert Tacho Driver

KE OPUBLIKOWAŁA TARYFIKATORY

Unia Europejska postanowiła wprowadzić wspólną klasyfikację wagi naruszeń przepisów transportu drogowego. Jest to ważny krok, by egzekwowanie międzynarodowe prawa w UE było jednolite oraz skuteczne!Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 każde państwo członkowskie ma obowiązek informowania Komisji Europejskiej o krajowych przepisach dotyczących kar, jakie nakładane są w przypadku naruszeń przepisów tego rozporządzenia i rozporządzenia (UE) nr 165/2014.

Klasyfikacja naruszeń:


1.MSI = most serious infringements – najpoważniejsze naruszenia;

2.VSI = very serious infringement – bardzo poważne naruszenia;

3.SI = serious infringement – poważne naruszenia;

4.MI = minor infringement – naruszenia mniejszej wagi.


25 marca Komisja Europejska opublikowała wyciągi z taryfikatorów dla poniższych państw:


 • Austria

 • Bułgaria

 • Chorwacja

 • Cypr

 • Czechy

 • Dania

 • Estonia

 • Finlandia

 • Francja

 • Niemcy

 • Węgry

 • Grecja

 • Łotwa

 • Litwa

 • Luksemburg

 • Holandia

 • Polska

 • Portugalia

 • Słowacja

 • Słowenia

 • Hiszpania

 • Szwecja

Aktualnie nie opublikowano taryfikatorów dla Belgii, Irlandii, Włoch, Malty i Rumunii.


Na dzień dzisiejszy taryfikatory dostępne są jedynie w języku angielskim (przypuszczamy, że niedługo będą one dostępne we wszystkich językach UE).


Uwaga!

Część krajów wskazała bezpośrednie odnośniki do obowiązujących na ich terytorium aktów prawnych (taryfikatorów). W tabelach nie wymienione zostały jednak wszystkie kary (np. te związane z odpoczynkami 45h w kabinie pojazdu). Sporo państw dalej nie wprowadziło kar za naruszenia nowego typu określone pakietem mobilności.

Rozwój sytuacji będziemy śledzić oraz aktualizować niezbędne informacje!


202 views0 comments

Comments


bottom of page