top of page
Search
  • biuro4379

Do początku stycznia 2023 należy dostosować bazę eksploatacyjną do 1/3 posiadanych pojazdów

Updated: Jan 12, 2023


Baza eksploatacyjna

To miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

- miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,

- miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,

- miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej oraz nowe obowiązki związane z posiadaniem bazy. Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować się do wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej do dnia 1 stycznia 2023 roku. Do organu wydającego zezwolenie, przedsiębiorcy są obowiązani do złożenia oświadczenia (do dnia 15 stycznia 2023 roku), że dysponują bazą eksploatacyjną.

W przypadku zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego wydanego przez GITD zgłoszenie dostosowanej bazy eksploatacyjnej można złożyć na druku OB dostępnym do pobrania na stronie GITD. Wymóg posiadania bazy uznaje się za spełniony, jeśli przedsiębiorca dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, znajdującą się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

4 views0 comments

Comments


bottom of page