top of page
Search
  • biuro4379

Do 30 września br. należy odebrać lub najpóźniej w tym dniu rozpocząć zaległy urlop za 2021 rok


Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy:

„Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.”


Wystarczy, że zaległy urlop rozpocznie się najpóźniej w dniu 30 września.


Przypominamy Pracodawca może ponieść karę grzywny w wysokości od tysiąca do nawet 30 tys. zł za nie dopełnienie obowiązku, by pracownik odebrał zaległy urlop.


Trzeba również pamiętać, że pracownik musi wykorzystać zaległy urlop w naturze, nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu, ani zrzeczenia się prawa do urlopu.


Przypomnijmy, że od dnia 16 maja 2022 na terenie Polski obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z koronawirusem.

Zgodnie z art. 15gc ustawy covidowej: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.”


Źródło: www.transport-expert.pl

2 views0 comments
bottom of page