top of page
Search
  • biuro4379

Czy wiecie, że Pakiet Mobilności umożliwia wydłużenie czasu jazdy o 1 lub 2 godziny?

Wyjaśniamy jakie są warunki stosowania wyłączenia.

- może być stosowany wyłącznie, gdy umożliwi kierowcy powrót do bazy swojego miejsca zamieszkana;

- można stosować zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowy;

- można wydłużyć czas jazdy o maksymalnie 1 godzinę, gdy planuje odpoczynek tygodniowy skrócony;

- wydłużenie czasu jazdy o maksymalnie 2 godziny możliwe jest jedynie wówczas, gdy na koniec dnia kierowca wykorzysta regularny tygodniowy odpoczynek. W tym przypadku należy pamiętać, że bezpośrednio przed wydłużeniem czasu jazdy konieczne jest skorzystanie z 30-minutowego odpoczynku;

- bezwzględnie muszą zajść wyjątkowe okoliczności! Np. zator drogowy, niesprzyjające warunki pogodowe itp;

- każde skorzystanie z wyłączenia należy opisać na wydrukach z tachografu lub odwrocie tarczki. Źródło: art. 12 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006

5 views0 comments

Comments


bottom of page