top of page
Search
  • biuro4379

Czy w niektórych państwach zmieniły się zasady co do wjazdu w czasie pandemii

Przygotowaliśmy dla Was krótką notatkę

Czy w niektórych państwach zmieniły się zasady co do wjazdu w czasie pandemii

Informujemy, że Polska znajduje się na liście krajów o wysokim zagrożeniu epidemicznym

Rumunia: Informacja dla kierowców którzy nie są zaszczepieni lub nie posiadają statusu ozdrowieńca, przybywających z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej. od 10 grudnia 2021 r. do 8 stycznia 2022 r. - Kierowcy przyjeżdżający ze czerwonej strefy są zwolnieni z kwarantanny, jeśli przedstawią negatywny wynik testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2 przeprowadzonego nie później niż 72 godziny przed wjazdem kraj. - Kierowcy przyjeżdżający ze strefy zielonej lub żółtej są zwolnieni z kwarantanny lub przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR na zakażenie SARS-CoV-2. Polska znajduje się na czerwonej liście. Źródło: https://etransport.pl/wiadomosc,65608,rumunia_wymaga...

Włochy: UWAGA! Od 15 grudnia br. we Włoszech ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) potwierdzających zaszczepienie wynosi 9 miesięcy (w Polsce jest to 12 miesięcy). Dotyczy to wszystkich certyfikatów, również tych wydanych poza Włochami i przed tym terminem. Przyjęcie dawki przypominającej wydłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy. Źródło: https://www.gov.pl/.../informacje-dla-podrozujacych-do-wloch

Białoruś: Od 9 grudnia Białoruś wprowadziła obowiązek stosowania plomb elektronicznych. Ciężarówki wjeżdżające z Polski na Białoruś muszą być wyposażone w plombę umożliwiającą lokalizację satelitarną. Obowiązek nie dotyczy jedynie przewozu towarów w tranzycie przez Polskę i Litwę z Obwodu Kaliningradzkiego na Białoruś, a także przewozów ponadgabarytowych, których przejazd wymaga specjalnego zezwolenia. Źródło: https://transexpert.pl/bialorus-wprowadza-obowiazek.../

Irlandia: Od niedzieli 5 grudnia 2021 r. pasażerowie podróżujący do Irlandii proszeni są o okazanie negatywnego wyniku testu na COVID-19. Zwolnieni z wymogu okazania negatywnego wyniku testu przeciw COVID-19 są pracowniki transportu międzynarodowego, kierowcy pojazdu ciężarowego Źródło: https://transexpert.pl/nowe-zasady-podrozowania-do-irlandii/

Niemcy: 5 grudnia zakwalifikowały Polskę jako kraj wysokiego ryzyka. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy zawodowi zwolnieni są z obowiązku okazania testu podczas wjazdu do Niemiec, zgłoszenia czy kwarantanny. Źródło: https://transexpert.pl/niemcy-nowe-zasady-wjazdu/ Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

2 views0 comments
bottom of page