top of page
Search
  • biuro4379

Czy właściciel firmy transportowej może wliczać wartości diet do przychodu


Osoba prowadząca działalność gospodarczą może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu odbytych przez siebie podróży służbowych do wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. - za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub - innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Sporządzone dowody wewnętrzne, powinny zawierać co najmniej następujące dane: - imię i nazwisko; - cel podróży; - nazwę miejscowości docelowej; - liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej (data i godzina wyjazdu oraz powrotu); - stawkę i wartość przysługujących diet.

Podstawa Prawna art. 22 ust. 1, ust. 6b, art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.), § 13 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2544).

7 views0 comments

Comentários


bottom of page