top of page
Search
  • biuro4379

Czy kierowca może przekroczyć 10 godzin pracy w danej dobie ?

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 1.02.2022 r., w przypadku, gdy praca była wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie mógł przekraczać 10 godzin w danej dobie.

PRZYPOMINAMY Pora nocna dla kierowcy obejmuje okres 4 godzin miedzy 00:00 i 07:00.

PO NOWELIZACJI UCPK W przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej nie może przekraczać 10 godzin miedzy dwoma kolejnymi okresami dziennego odpoczynku albo dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku.

OBECNIE Czasu pracy po odpoczynku nie dolicza się do tych 10 godzin także wówczas, gdy po odpoczynku następuje podjęcie pracy w tej samej dobie.

Przykład: Pora nocna, zgodnie z UCPK, została określona w regulaminie pracy jako przedział godzin od 0.00 do 4.00. Kierowca wyjechał w trasę o godz. 3.00. Zarówno przed, jak i po zmianie przepisów jego czas pracy (obejmujący wszystkie okresy wliczane do czasu pracy kierowców zgodnie z art. 6 ucpk, w tym ewentualna praca w godzinach nadliczbowych) nie mógł przekroczyć 10 godz. Kierowca prowadził pojazd przez łącznie 9 godz., miał jedną 45-minutową przerwę (z której 15 min jest wliczone do czasu pracy, pozostała część stanowi czas dyżuru) oraz poświęcił 45 min na inne czynności. Wyczerpał zatem limit 10 godz. czasu pracy i o godz. 13.30 rozpoczął odpoczynek dobowy, który wykorzystał w pełni, jako odpoczynek 11-godzinny (do godz. 0.30), i rozpoczął pracę. Jest to w pełni zgodne z nowymi przepisami. Ograniczenie z art. 21 ucpk obejmuje bowiem czas między odpoczynkami, wykorzystany odpoczynek skutkuje „zamknięciem” tego ograniczenia. Dla kierowcy zaczął się nowy dzień prowadzenia pojazdu i nowy dzień z 10- godzinnym ograniczeniem pracy (jako że świadczy pracę w 4-godzinnej porze nocnej). Zachęcamy do polubienia Naszej strony na Facebook, ponieważ aktualności pojawiają się tam codziennie https://www.facebook.com/Tachodriver

13 views0 comments

Commentaires


bottom of page