top of page

PŁACA MINIMALNA HOLANDIA

 

Przedstawiamy instrukcję  delegowania kierowców do Holandii (Niderlandów). 

Rozpoczynamy od kliknięcia w link: 
1. Zmień język (dostępny tylko angielski). Zalecamy użycie przeglądarki Google Chrome (funkcja przetłumacz).

 

krok1.png
2. Zakładamy konto.

 

krok2.png
3. Uzupełniamy adres e-mail. Wymagany jest tylko 1 adres. Drugie pole (Google) może pozostać puste.

 

krok3.png
4. Potwierdzenie wysłania na podanego e-maila hasła jednorazowego.

 

krok4.png
5. Przechodzimy do strony głównej https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/?lang=en i logujemy się jako „Pracodawca lub samozatrudniony”.

 

krok5.png
6. Logujemy się wcześniej podanym adresem e-mail oraz hasłem jednorazowym z maila
(np. e-7vrZp-eKa6 ).

 

krok6.png
7. Ustanawiamy nowe hasło. Musi ono mieć co najmniej 12 znaków, cyfrę, wielką literę oraz znak specjalny(!@#$%).

 

krok7.png
8. Wybieramy pole ” new notification”/"nowe powiadomienie".

 

krok8.png
9. Zaznaczamy informację o formie zatrudnienia oraz roczny okres rejestracji.

 

krok9.png
10. Dane Właściciela firmy. Wypełniamy pola oznaczone gwiazdką (*). Zatwierdzamy poprzez kliknięcie różowego przycisku „Next”.

 

krok10.png
11. Wypełniamy dane  firmy. Nr NIP poprzedzamy znakami "PL".   Prosimy również zwrócić uwagę na poprawne zaznaczenie informacji o przedstawicielu (patrz niżej). 

 

krok11.png
krok11.1.png
12. Uzupełniamy informacje. System wymaga podania jednej tablicy rejestracyjnej.  Podajemy roczny zakres pobytu. 

 

krok12.png
13. Dodajemy kierowcę (dodaj pracownika).

 

krok13 pop.png
14. Dane kierowcy.

 

krok14.png
15. Dodanie kolejnego kierowcy lub podsumowanie (streszczenie). Nie wybieramy opcji "zapisz i zamknij".

 

krok15.png
16. Potwierdzamy zgodność danych. "Zatwierdź".

 

krok16.png
17. Możliwość pobrania dokumentu z potwierdzeniem rejestracji firmy oraz kierowcy.

 

krok17.png
18. Moje powiadomienia- podsumowanie. Tutaj możemy edytować wpis oraz pobrać nasz dokument w celu wydruku. 

 

krok18.png
krok19.png
bottom of page