top of page
Zrzut ekranu (170).jpg

Poniżej znajduje się instrukcja rejestracji przedsiębiorstwa oraz uaktywnienia zgłoszenia delegowania kierowcy na portalu zgłoszeń (podlegającego do IMI)

Zgłoszeniu będą podlegać tylko ci kierowcy, do których zastosowanie znajdą przepisy Pakietu Mobilności dotyczące delegowania, tj. wykonujący przewozy kabotażowe i cross-trade. Wyłączone są z niego przewozy bilateralne i tranzytowe.

Aby zarejestrować się  w Portalu najpierw konieczne będzie utworzenie konta EU Login na stronie https://ecas.acceptance.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi , a następnie po otrzymaniu potwierdzenia jego uwierzytelnienie.  W kolejnym kroku konieczne będzie utworzenie konta firmowego na Portalu zgłoszeń delegowania.

1.png
2.png

Zasady wykonywania zgłoszeń:

- w jednym zgłoszeniu można wskazać tylko jednego kierowcę,
- jeżeli kierowca jest delegowany do kilku państw członkowskich, należy wysłać
osobne zgłoszenie delegowania kierowcy do każdego państwa członkowskiego,
do którego kierowca jest delegowany (np. jeżeli kierowca został oddelegowany
do 3 różnych państw członkowskich, będzie musiał posiadać 3 różne
zgłoszenia),
- okres na jaki można przygotować zgłoszenie wynosi od 1 dnia do 6 miesięcy,
- jeżeli w trakcie trwania delegowania niektóre informacje widniejące w
zgłoszeniu ulegną zmianie, należy zmienić te informacje w profilu kierowcy i
zaktualizować zgłoszenia,
- kierowca podczas delegowania musi posiadać przy sobie kopię zgłoszenia w
formie papierowej lub elektronicznej, dowód operacji transportowych
wykonywanych w przyjmującym państwie członkowskim, taki jak
elektroniczny list przewozowy (e-CMR) lub tradycyjny list przewozowy, zapisy
tachografu.

https://www.postingdeclaration.eu/landing

4.png

na Eu Login

5.png
6.png
7.png
8.png

Będąc zalogowanym na platformie IMI po lewej stronie wybieramy zakładkę
„KIEROWCY”.

Następnie klikamy „DODAJ NOWEGO KIEROWCĘ”.

9.png

W następnym kroku uzupełniamy dane kierowców. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane. Należy pamiętać, aby nie używać polskich znaków w polach z imieniem i nazwiskiem oznaczonych gwiazdką. W polach z „dopiskiem oryginalna pisownia” można ich używać.

Zrzut ekranu (188).png
10.png
11.png

Po wpisaniu danych kierowcy, należy kliknąć w opcje „WYŚLIJ”.

12.png
13.png

W kolejnym kroku wybieramy zakładkę „ZGŁOSZENIA”, a następnie „UTWÓRZ ZGŁOSZENIE”.

14.png

Jedno zgłoszenie dotyczy tylko jednego kraju delegowania. W polu „Tablice rejestracyjne pojazdów silnikowych” należy wpisać nr pojazdu silnikowego (nie wpisujemy numerów rejestracyjnych przyczep/naczep). Podczas delegowania w zgłoszeniu musi być podany numer rejestracyjny
pojazdu, który prowadzi aktualnie kierowca. Dlatego zalecamy, aby uwzględnić cały tabor firmy. Pomoże to uniknąć konieczności aktualizacji zgłoszeń. Nie ma ograniczeń w odniesieniu do liczby tablic rejestracyjnych, które można dodać do przesłanego zgłoszenia. Aby zaczytać danego kierowcę, należy wybrać go z listy.

15.png
16.png
17.png

Należy wskazać dane kontaktowe zarządzającego transportem lub innej osoby wyznaczonej do kontaktów w państwie członkowskim siedziby w celu nawiązania kontaktu z właściwymi organami przyjmującego państwa członkowskiego, w którym świadczone są usługi. W związku z tym przewoźnik nie może podać nazwiska osoby przedstawiciela zagranicznego. W zgłoszeniu delegowania wyświetlą się dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów. Oznacza to, że podczas kontroli drogowej inspektor może próbować skontaktować się z tą osobą, jeżeli ma pytania. W związku z tym ważne jest, aby ta osoba kontaktowa była łatwo dostępna, w przypadku gdy
inspektorzy zażądają przedstawienia dodatkowych dokumentów podczas kontroli drogowej.
Następnie klikamy „UTWÓRZ” i zgłoszenie zapisuje się jako projekt.

18.png

Po zapisaniu projektu zgłoszenia, otwiera się lista zgłoszeń gotowych do wysyłki. Aby zgłoszenie zostało w pełni wysłane musimy kliknąć w projekt zgłoszenia wcześniej wykonanego.
Otworzy się zgłoszenie.
W następnej kolejności, aby wysłać zgłoszenie należy wybrać „PRZEDŁÓŻ”.

Zrzut ekranu (189).png
19.png
20.png

W zakładce „ZGŁOSZENIA” można zweryfikować status danej deklaracji. Deklaracja „PROJEKT” jest wersją roboczą. Dopiero deklaracja ze statusem „PRZEDŁOŻONO” jest ostatecznie wysłana do systemu. Potwierdzeniem wysłania zgłoszenia będzie również mail wysłany z systemu ze zgłoszeniem w
załączniku w formacie PDF.

Zrzut ekranu (190).png
21.png

Aby wysłać na maila zgłoszenie delegowania, wybieramy w zakładce ZGŁOSZENIA gotowy do wysyłki dokument, a następnie klikamy „SEND DECLARATION BY EMAIL”.
Następnie w polu e-mail wpisujemy adres mailowy, na który ma zostać wysłane zgłoszenie i zatwierdzamy przyciskiem „WYŚLIJ”.

Zrzut ekranu (191).png
23.png
24.png

Uzupełniamy e-mail i język, następnie klikamy "Wyślij". List z zaproszeniem trafi do wybranej przez nas osoby do zarządzania portalem w imieniu przedsiębiorstwa.

bottom of page