top of page

Delegacje krajowe

i międzynarodowe

Rozliczamy należności, które przysługują kierowcy z tytułu wykonywania podróży służbowych na terenie kraju bądź w trasach międzynarodowych. Dopasowujemy rozliczenia do warunków finansowych przedsiębiorstwa. Ustalimy odpowiednie stawki delegacji. Wprowadzimy odpowiednie zapisy

o w/w delegacjach w umowie o prace/aneksie

bądź w regulaminach.

mgg.jpg
bottom of page